Edice HeWer

společná edice Herberku, z.s. a Welesu, z.s.
Redakce edice: Tomáš Lotocki, Petr Čermáček.
Grafik edice: Petr Palarčík.
Knihy lze zakoupit na kosmas.cz.
Nebo si o ně napište na lotocki [at] seznam.cz či p.cermacek [at] centrum.cz.

 
Tomáš Lotocki: MALÍ KAPESNÍ SNĚHULÁČCI

Na našich koupelnových kachličkách spolu dlouhé roky hráli hokejový mač samolepky sněhuláčka Ceny Izvestija a lvíčka z pražského mistroství světa v pětaosmdesátém… V poemě Tomáše Lotockého se tyto časy utíkajícího mléka, celofánu, škvárových fotbalových hřišť a lampionových průvodů zhmotňují před očima, vrství se přes sebe, spouští další a další řetězce vzpomínek tak podmanivě, že s mi chce křičet s Gabo Zelenayem: Trma, vrma, trma, vrma, góól. Dobové atributy, nostalgie i strhující vypravěčství vrací čtenáře do let, kdy lecčemu uvěřil a lecčemu se uvěřit zdráhal, i když to tvrdili ve škole a v televizi, do let, kdy Sandokan poměřován byl v naší mysli s Jiřím Lálou a Josefem Chovancem…

Vyšlo v roce 2017 jako první svazek edice.
Ilustrace (fotografie): Lenka Faltejsková, grafická úprava: Petr Palarčík, text na obálce: Petr Čermáček.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 52 stran, ISBN 978-80-87483-15-2

 
Petr Čermáček: VLNOLAM

Odstoupit od sebe… z moravského pánevního dna na pláže ostrova Holdoya, vystavené jen vodním či nebeským norským živlům. Dosavadní Čermáčkova poezie tím nabyla nebývalého zprostornění, ne nehodného Robinsona Jefferse či Saint-John Perse. Cykly studničních básní hloubené volným veršem, tajícím náběhy na haiku, se tak střídají s přílivy/odlivy širokodechých verset, v nichž se sémanticky mísí – ba až vyřezává – vše předmětné, prožité, jakož načtené či snové. Metanoia… nikoli však v teologickém, nýbrž v básnickém, litanickém smyslu, takže i ty nejprivátnější deníkové záznamy ještě dlouho po návratu do svých stop se znovu a znovu transformují v příboje a rozkyvy jak krouživého poklidu a bezpečí, tak děsivosti víru, v němž může být nic ve středu všeho.

Vyšlo v roce 2018 jako druhý svazek edice.
Ilustrace (grafika) a grafická úprava: Petr Čermáček, text na obálce: Zdeněk Volf.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 80 stran, ISBN 978-80-87483-16-9

 
Zdeněk Volf: ŽASL JSEM OD PILY

Slovo se stalo tělem, tělo naše ať se stane Slovem. Myslím, že taková prosba i výzva je prvotním impulsem poezie Zdeňka Volfa. Poezie proti znicotnění lidského slova, již téměř dokonanému. Básník ví, že jen proměnou vlastní bytosti může jeho slovo nabýt takové tvůrčí moci. Radikální metamorfózou, silnou natolik, aby bylo pronikavé jako prvky vznikajícího slunce. Metamorfóza je vědomá, reflektovaná, všestranná, pokorná i neústupná. Metamorfóza láskou. V české poezii má Zdeněk Volf myslím nejblíž ke světu Bohuslava Reynka, k jeho obrazům z venkovského života proměňovaným vnitřní září srdce ve svaté výjevy. Vybral si okolnosti těžší o to zvláštní zaměstnání na pokraji pekla, do kterého moderní společnost vrhá zvířata kdysi domácí. Volfovo básnické vybavení je bohaté, vědoucí, živené poezií českou, světovou, východní. A také obrazy a blízkostí malířů. Jeho básně jsou „ve vztahu“, jak sám napsal, hovoří s druhým, o druhém. A o všem. Tak žasne od pily — a člověk se diví, nakolik se jeho slova navzájem mohou oplodňovat smyslem.

Vyšlo v roce 2018 jako třetí svazek edice.
Ilustrace (grafika): Petr Štěpán, grafická úprava: Petr Palarčík, text na obálce: Sylvie Richterová.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 80 stran, ISBN 978-80-87483-19-0

 
Petr Pustoryj: TOULKY LOUTKY

Jedna z těch starých a častým používáním už notně umolousaných definic praví, že přítel je člověk, který o nás všechno ví a přesto nás má rád. Je-li to pravda, pak by se básník Petr Pustoryj dal označit za přítele světa. Je dostatečně poučen o jeho absurditě a krutosti, o tom, jak si nás život vodívá na špagátku a že cíle našich cest je někdy lepší neznat – zůstává však okouzleným poutníkem po olomouckých ulicích i daleké cizině a sběratelem rázovitých hovorů lidí či fotografických momentek. Intelektuální ironie jeho textů se nezvrhává v cynické rozumářství, neboť autor dobře ví, že je sám v tomto panoptiku jedním z aktérů.

Vyšlo v roce 2019 jako čtvrtý svazek edice.
Ilustrace: Ludmila Sližová, grafická úprava: Petr Palarčík, text na obálce: Jakub Grombíř.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 64 stran, ISBN 978-80-87483-22-0

 
Tomáš Mazáč: KDE KONČÍ TVÉ JMÉNO, ZAČÍNÁ MOJE AMEN

Na to, jak byl široce vzdělaný, psával vždy až prévertovsky přístupně, jenomže teď v jeho verších i jakýkoliv náznak sofistikovanosti vymizel. Dokonce si přestává hlídat opakování slov či motivů, metafor. O to víc je však jeho výraz vřelý, nezastupitelný... Však teprve při jeho dalším přeléčovacím pobytu a především po jeho nečekané smrti se mi naplno rozkrylo, kdo všechno to – po Tomášově osudovém vztahu ke Slovence Ľudmile – postupně znovurozněcoval jeho sebezáchovnou intimní lyriku. Ten tok, v němž se na nejrozmanitějším místopisném pozadí začínalo slévat milostné vyznání, modlitba, vzpomínka, sen, ale i sebehumor; nakonec datlované rovnou jako SMS – či SOS? – do mobilu. Nikoli ovšem mobilu chytrého, nýbrž toho nejzákladnějšího, tudíž minimalizujícího napětí mezi veršovými předěly a větnou syntaxí, takže zůstalo jen něco jako „valivý verš“, který však nemá zavalit, nýbrž zahrnout v „pro-past / mé rozevřené náruče“

Vyšlo v roce 2019 jako pátý svazek edice.
Ilustrace: Petr Veselý, grafická úprava: Petr Palarčík, vybral, uspořádal, doslovem, ediční poznámkou, medailonem a textem na obálce opatřil Zdeněk Volf.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 84 stran, ISBN 978-80-87483-23-7

 
Milena Fucimanová: NEZABÍJEJTE TOHO KROCANA

Z kuchyně tety Andělky k hvězdokupám by se mohla zdát vzdálenost nepřekonatelná… Texty Mileny Fucimanové se pohybují po rozostřeném rozhraní poezie a prózy, mísí se v nich světy, mění ohniskové vzdálenosti, věty nedočkavě vtékají do vět následujících… Vzpomínky, malé i velké události přítomného světa, vesmír, barokní ozvuky a profánním i vertikálním prostupující hudba: Kuchyň je plná mezzosopránové vůně Otevřu okno Zprava zavoní uzené… Překotná, a přesto velmi pečlivá řeč.

Vyšlo v roce 2019 jako šestý svazek edice.
Fotografie na obálce: Josef Ptáček, grafická úprava: Petr Palarčík, text na obálce: Petr Čermáček.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 80 stran, ISBN 978-80-87483-25-1

 
František Horka: HLADÍM TVOJI KLÍČNÍ KOST

A teď se mně zjevily tvoje verše, Františku, v této knížce, které jako by „mandle trhaly“… Omlouvám se za takový nadhoz. Ale co jiného mě mělo napadnout, když jsem narazil na tvoji: „rtuť rtů“…, na všechnu tu „pakáž“ všech těch oxymór rozsypaných v knížce, na všechna ta tvrdá spojení slov protikladných, viz třeba to tvoje: „ale jsem v krvi duše proti tvému jedu imunní“, „palec z oběšence kdo má za škraní, nikdo ho neuvidí“, „rozdvojil jsem se / abych sám sebe mohl pojídat“, ty verše mnohdy kruté, hořké příchuti. Ty verše nejen napsané, ale i žité. A tedy oprávněné.

Vyšlo v roce 2020 jako sedmý svazek edice.
Ilustrace (fotografie) a grafická úprava: Petr Palarčík, doslov a text na obálce Jaroslav Kovanda.
14,1 × 18 cm, brožovaná, 80 stran, ISBN 978-80-87483-26-8